Vikten av en hemsida

Idag är det inte många företagare som kommer undan med att inte ha en hemsida till sitt företag. Kunder vill gärna besöka företagets hemsida och genom den bilda en uppfattning, därför är det viktigt att man har en lättnavigerad och snygg sida för kunden att landa på. För kunder spelar det ingen avgörande roll om du använder dig av hårdkodad HTML och CSS mot en sida som designas genom ett WordPresstema. Idag finns det många program som hjälper till att bygga hemsidor utan avancerade kunskaper inom HTML.

navigera till hemsidaAtt bygga en hemsida

Många kan idag välja att använda WordPress när de skall bygga sin enkla hemsida, detta är självfallet fullt möjligt och är man tillräckligt kunnig om hur man bygger upp en sida så är det inga större bekymmer. Däremot bör man överväga att faktiskt bygga en hemsida med större kapacitet och möjlighet till exempelvis e-handel. Möjligheterna finns att låta en extern byrå bygga upp hemsidan, detta är självklart en bra lösning för ett företag med stora ambitioner men mindre resurser. Viktigt är då att man är involverad i processen och får igenom de idéerna som företaget har och att de funktioner som de önskar kommer att finnas. Om det finns resurser gällande anställda, pengar och tid så kan man gott och väl bygga en hemsida själv. Viktigt är då att man sätter upp en plan för vilka funktioner som skall finnas, är det en e-handel så bör man skaffa ett system som hanterar den säkra handeln. Är det däremot en sida för att presentera företaget så ska den vara så passa relevant och lättnavigerad att kunden känner att de bekantat sig tillräckligt med er och känner en vilja att ta kontakt. Det kan handla om färger, layout och en smart navigering som påverkar hur gärna en kund stannar på sidan och hur det också uppfattar ert företag.