Vem är Google?

Ibland känns det som om Google är en person och ibland känns det som om Google är en Gud. Och kanske är de två inte helt från sanningen.

För, när det kommer till företaget Google är det ett företag med otroligt mycket makt. Så mycket makt att det kan få SAOL att inte lägga in nyordet ”ogooglebar” i ordlistan då det, enligt dem, inte finns något i denna värld som inte är ogooglebart. Men, hur började allt, och hur ska vi förhålla oss till en av deras pay offer som lyder: ”don´t be evit”.

Det var en gång…

Det var en gång två unga killar vid namn Larry Page och Sergey Brin som studerade vid Stanford universitetet och som ville satsa på en söktjänst utan reklam och utan krusiduller för att få sidorna att ladda så snabbt som möjligt och få användarna att använda sig av deras tjänst. Vilket de lyckades med. Med stor framgång växte och växte företaget och de expanderar och tar fram nya produkter konstant. Detta då alla anställa får avsatt tid för att sitta och experimentera och komma på bättre lösningar för att vi människor ska få den information som vi vill ha, och kanske inte ens vet att vi vill ha, så snabbt och så smidigt som möjligt. Något som är otroligt roligt är att just namnet ”google” är felstavat. Kanske var det ”Googol” som var den ursprungliga tanken då detta är en matematisk term som betecknar talet tio upphöjt med hundra. Men om detta nekar grundarna blankt till.

Och just sloganen Dont be evil som är den informella sloganen handlar om att medarbetarna ska utgå från att de inte ska vara elaka mot användarna utan tjäna dem väl och försöka underlätta i vår vardag. Och om detta måste vi väl alla kunna hålla med.