Sveriges och sociala medier

Svenskarna toppar internetlistan” är ett inlägg som tidigare har skrivits på den här sidan, och det handlar om hur vi Svenskar är duktiga och flitiga på att använda internet.

Så här står det:

Vi kommunicerar genom nätet, shoppar, betalar räkningar, slösurfar, jobbar och har i princip hela vårt liv där; information som inte finns någon annanstans än på Internet eller på vår hårddisk.

Bredbandsutbyggnad i villaområdeOch det är väldigt fascinerande, att vi i Sverige är så pass ”internetberoende”, menat endast positivt. För det är kul att ligga i framkant, och man märker också på sociala medier att svenskarna syns och tar plats. På Twitter är många svenskar med, och där kan man verkligen kommunicera med hela världen, likaså är Svenskarna flitiga användare av Facebook, Instagram och Tumblr. Det är verkligen både kul och roligt, speciellt om man tänker hur Sverige med sin lilla yta i den stora världen – kan ta så pass mycket plats i cybervärlden.

Vad blir nästa Facebook?

Att vi i Sverige är så i framkant vad gäller det digitala är ju också roligt eftersom det mest troligt kommer att leda till att vi är de som kommer med nya medier. Kanske blir det en svensk som kommer med den nya stora grejen? Facebook slog ju verkligen ner so men bomb 2006, och absolut ALLA registrerade sig. Det är fortfarande stort nu, även om inte alla använder det och inte heller på samma sätt som förr. Kanske är det dags att en svensk tar tag och skapar den nya sociala mötesplatsen på nätet?