Slipp onödiga marknadsstörningsavgifter

För den som inte följer marknadsföringslagen kan konsekvenserna bli stora. Konsumenter som känner sig lurade kan anmäla olämplig marknadsföring till Konsumentverket som i sin tur kan förbjuda företagets marknadsföring eller vid behov ta ärendet till domstol.

Begreppet marknadsföring syftar på de aktiviteter som utförs för att locka till sig och bygga relationer med kunder. Hur bra en produkt eller tjänst än är så kommer den inte att sälja sig själv utan att den potentiella köparen får reda på att den finns. Syns du inte så finns du inte, som det brukar sägas. Därför är marknadsföringen oerhört viktig för många företag.

”Det är till exempel inte tillåtet att namnge och jämföra sin produkt med en konkurrerande och inte heller att använda begreppen rea och utförsäljning hur som helst, utan att vissa krav uppfylls.”

Regler kring marknadsföring

Som med det mesta finns det regler att förhålla sig till även när det kommer till marknadsföring. Främst handlar det om att inte vilseleda kunden i sitt köpbeslut. Det är till exempel inte tillåtet att namnge och jämföra sin produkt med en konkurrerande och inte heller att använda begreppen rea och utförsäljning hur som helst, utan att vissa krav uppfylls. Ett annat exempel på vilseledande marknadsföring är produkter som packas i oskäligt stora förpackningar, vilka ger kunden falska förhoppningar. Detta regleras bland annat i marknadsföringslagen och det kan vara en god idé att ta hjälp av en advokat för att ta reda på vad som gäller.

Stora konsekvenser

Om reglerna inte efterföljs kan den otillåtna marknadsföringen bli ett fall för Patent- och marknadsdomstolen och kan i sådana fall få stora konsekvenser för företaget. I värsta fall kan de så kallade marknadsstörningsavgifterna handla om miljontals kronor. Vid mindre överträdelser kan Konsumentombudsmannen istället ge ett vite. Om det finns en osäkerhet kring vad som är tillåtet och inte är det bästa att rådfråga en person som är kunnig inom området. Annars kan ett litet misstag bli väldigt kostsamt.