Otillbörlig marknadspåverkan på sociala medier

Kursmanipulation och otillbörlig marknadspåverkan via sociala medier har ökat. Intresset bland unga vuxna att ta steget in i börsmarknaden, tillsammans med olika sidor som poppar upp för att ge olika aktietips, har gjort att det börjat bli svårt att kartlägga alla juridiska överträdelser som sker på internet dagligen. Vart går egentligen gränsen från att rekommendera aktieköp, till otillbörlig marknadspåverkan?

Det är tyvärr inte alla som har koll på var gränsen går mellan ett objektivt tips på en aktie, till att otillbörligt påverka marknaden. Många gör sig förmögna idag på att utnämna sig själva till börsexperter, och gränsdragningen går förstås vid objektivitet och eget intresse och vinning. Hos Olsson Lilja Advokater kan du kontakta brottsmålsadvokat ifall du har blivit anklagad för otillbörlig marknadspåverkan.

Åtalas för kursmanipulation

Det var under en lång tid som två gymnasieelever systematiskt hade tryckt upp aktiekurser på tio bolag, för att sedan strategiskt dumpa sina aktieinnehav. Åklagaren menar att gymnsieeleverna har tjänat uppemot 900 000 kronor på sina otillbörliga affärer. Det handlar om systematiska investeringsrekommendationer på sociala medier och olika aktiespararforum.

I SvD diskuterar de just företeelsen om att kursmanipulationen via sociala medier ökar. Å ena sidan är det bra att börsen diskuteras i forum och att fler kan få en insyn, men fällorna är många och som nybörjare är det svårt att läsa av vad som är manipulation och inte. På Ekobrottsmyndigheten menar man att problemet inte tas på allvar och att ekobrotten i och med denna relativt nya företeelse blir allt vanligare bland ”vanligt folk”.

Ekobrott som förekommer på sociala medier:

  • Kursmanipulation
  • Otillbörlig marknadspåverkan
  • ”Pump and dump”

Mörkertalen är stora, och problemet kan också vara att det sker en snöbollseffekt. Den kan på sätt och vis hända av sig själv, och det bästa exemplet kanske var 2017s aktierus inom kryptovalutor. Det pumpades upp en enorm jakt efter att investera, och många nybörjare på marknaden lade sina pengar på att investera i aktier med kryptovalutor. Sedan skedde ett stort ras, som mest drabbat nybörjare som inte känner till ”pump and dump”-företeelserna.