Optimera arbetsplatsen för alla

På en arbetsplats är det viktigt att teknik och säkerhet samspelar med varandra för att ge en så trygg tillvaro som möjligt för alla som jobbar där och kommer på besök. En rörelsehindrad person måste ha lika enkel tillgång till lokalerna som övrig personal. Med dörrautomatik slår du två flugor i en smäll.

Genom att du skaffar dörrautomatik till ditt företag hjälper du både leverantörer, kunder och rörelsehindrade att komma och gå utan problem. Men en dörrautomatik från Sectragon som du hittar på https://www.sectragon.com/tjansten/dorrautomatik/ är också bra att anpassa till larmsystem och porttelefoni för att se vem som vill komma in.

 

Tillgänglighetsanpassade arbetsplatser är mer välkomnande

Även om en säker arbetsplats kan verka lite stel så är det ändå trevligare om alla som vistas där vet att trygghet är a och o för arbetsgivarna. Det gör att fler vill söka jobb där, vistas senare om kvällarna eller tidigare om morgnarna och komma dit på kundbesök. Att visa för allmänheten att man dessutom värnar om handikappades rättigheter gör att det känns mer välkomnande för alla inblandade. När vem som helst har tillträde men med en dos säkerhet i ryggen, är det trevligare att kliva in genom dörren.

 

Handikappanpassade områden

Att handikappanpassa arbetsplatsen innebär allt från parkeringsplatser till ramper och dörröppnare men även anpassningsbara lösningar inomhus när folk vistas i lokalerna. Det ska vara möjligt för alla att jobba på en arbetsplats och känna sig välkomna så att det inte blir som i artikeln över för Amanda.

 

– Jag får inte hjälp till jobb

 

Hur har du anpassat din verksamhet till allmänhetens efterfrågan?