Lönsam e-handel med smart lagerhantering

E-handeln fortsätter att öka i omsättning och den senare tidens globala oroligheter har än mer bidragit till minskad handel i fysiska butiker. I takt med den ökade handeln på nätet har nya krav när det gäller lager och distribution uppkommit.

Varför är det viktigt med smarta lagersystem för att säkerställa en lönsam e-handel? På vilket sätt är lagerhanteringen en nyckel till framgång för dagens stora e-handelsaktörer? I den här artikeln diskuterar vi hur smart lagerverksamhet bidrar till en effektiv och lönsam försäljning online.

Anpassade redskap och lagermaterial

lagerOavsett vilken typ av varor eller gods du driver e-handel med är det viktigt att använda rätt lagerutrustning. Att stå utan anpassade redskap och fel material får snabbt konsekvenser för verksamheten. Det behövs struktur och planering bakom en smart lagerhantering och du skapar en effektiv arbetsplats med anpassade pallyftare https://kalls.se/produkter/lager-industri/lyftredskap/pallyftare/, smidiga truckar och synkroniserade lagersystem. Stora gods som väger mycket kräver mer än mänskliga muskler och rejäla samt robusta pallyftare är exempelvis ett måste.

Som arbetsgivare måste du även se till att följa bestämmelser och lagar gällande arbetsmiljön på lagret. Det är Arbetsmiljöverket som är den ansvariga myndigheten för miljö och säkerhet på arbetsplatser. På myndighetens hemsida går det att läsa mer utförligt om AML; Arbetsmiljölagen.

Ökad e-handel medför nya krav

Konsumtionen på nätet ökar konstant och idag handlar 70% av alla svenskar någon gång varor på via internet. E-handelns omsättning och tillväxt är stabil sedan flera år tillbaka och inte minst i pandemitider när konsumenters online-handel är mer påtaglig än någonsin. Vikten att vara väl förberedd med ett fungerande lagersystem är A och O för aktörer som strävar efter en lönsam e-handelsverksamhet.

Den välkända USA-jätten Amazon, som för övrigt är igång med att etablera sig i Sverige, är ett bra exempel på lyckad lagerhantering i samband med online försäljning. En smart och effektiv logistik är grunden i Amazon’s koncept som digital handelsportal. Det gäller både den digitala funktionen och fysisk lagerhantering i form av utrustning, fordon och redskap.