HTML

För alla de som på något sätt vill syssla med webbdesign så är grunderna i HTML nödvändigt. Idag är inte risken lika stor att man behöver hårdkoda en hemsida och göra allting för hand men det är däremot viktigt att förstå koderna som finns och hur hierarkin ser ut. Vem är förälder till vem och vad händer om man ändrar ett element under en förälder och så vidare. HTML står för Hypertext Markup Language och är på ren programmerarspråk en struktur för text och utseende på webben. All kod sätts inom så kallade taggar och fungerar som en ”befallning” för hur en webbsida skall se ut och bete sig. Exempelvis elementet <strong></strong> är fetstil och markerad text, allt som hamnar emellan dessa två element blir alltså tjocka. Sluttaggen stänger in elementet och skulle den lämnas öppen så blir ingenting markerat. För den som sedan går vidare efter HTML hamnar automatiskt i CSS, ett stilschema som bestämmer ett sammanhängande utseende för alla webbsidor under samma domän.