Det heliga högskoleprovet

Högskoleprovet har ända sedan det infördes haft en speciell klang för många svenskar. Inte minst har den som känt sig orättvist behandlad av skolsystemet, eller av lärarna i betygsättningen, haft en möjlighet att bevisa sin verkliga förmåga genom att få höga poäng på provet. Det har åtminstone låtit så från de vars poäng på högskoleprovet blev högre än deras slutbetyg från gymnasiet.

Men säg den lycka som varar för evigt! För några år sedan beslutades att provet skulle göras om, eftersom det ansågs gynna humanister för mycket. Ord- och läsförståelsen minskade i omfattning, och matematik och logik gavs ökad betydelse. Det sista tillfället att göra det gamla provet gavs förra året, nu är det endast det nya som gäller.

Studenter i Stockholm

För att klara det nya högskoleprovet

Det var en etablerad sanning att den som gjorde det gamla högskoleprovet två eller tre gånger brukade lyckas höja sin poäng med ungefär 0,2. För den som fick 1,7 första gången innebar det en rejäl ökning, och gav tillträde till i princip vilka högskoleutbildningar som helst. Det är lite tidigt att avgöra om detta fortfarande gäller, men det borde det göra. Den som har gjort provet en gång känner sig mer bekväm i provmiljön, och kommer därför att få en bättre poäng nästa gång, även om det inte går att upprepa framgångskonceptet i all oändlighet.

Det bästa sättet att bli bättre på högskoleprovet är alltså att göra det mer än en gång. Det finns även företag som erbjuder kurser i att klara högskoleprovet. Slutligen kan man öva på gamla högskoleprov, som man hittar online. Allt har inte ändrats sedan de nya proven infördes.