Att tänka på vid utställning

Om du ska delta på en utställning som exempelvis en företagsutställning, gymnasieutställning eller en utställning där du ska marknadsföra en produkt så behöver du förbereda dig noggrant. Det är viktigt att du är väl förberedd så att du dels kan genomföra utställningen med ett bra resultat men också kan göra uppföljningar av utställningen. Du behöver en bra plan för att dels marknadsföra ditt företag eller din produkt så att inte besökarna som besöker din monter glömmer bort dig i samband med att utställningen är över.

Inför utställningen så behöver du ta fram material som du kan dela ut och presentera för besökarna. Bland annat så behöver du broschyrer, vilket innebär att ett bra broschyrställ är viktigt så att besökarna snabbt kan se och ta del av broschyrerna. Det är också bra om du kan förbereda en presentation av ditt företag eller din produkt som du kan ha rullande på en skärm i montern. Det är inte alla besökare som väljer att gå fram till montern och då kan en presentation som rullar i bakgrunden vara tillräckligt för att väcka ett intresse.

Skaffa giveaways att ge bort

Du behöver också förbereda med någon form av souvenirer, giveaways alltså, som du kan dela ut till besökarna. Dessa kan bestå av godis, telefonband, nyckelringar eller något annat intressant som innehåller företagets kontaktuppgifter. Dessa gåvor gör att varje gång som besökaren använder eller ser denna souvenir så kommer innehavaren att tänka på ditt företag eller din produkt.

Att sätta upp en hemsida i samband med din utställning är också viktigt där du kan vidareutveckla de produkter som du vill marknadsföra på mässan. En mässa kan vara stökig och det är inte alltid som besökaren snabbt kan fånga informationen om din produkt och då kan det vara bra att hen kan följa upp med ett besök på din hemsida. Glöm inte att ange webbadressen på den gåva som du delar ut på mässan.